Vlaamse expertisecentra

Vanuit een emancipatorische visie willen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie de omgeving van de persoon met dementie versterken door het samen zoeken naar gepaste antwoorden op de noden die zich stellen. Dit kan betekenen: informatieverstrekking, deskundig advies, vorming, ondersteuning en versterking van het sociale netwerk, samenwerken met andere diensten, organisaties en het onderwijsveld. De expertisecentra ontwikkelen zelf knowhow, leggen contacten met binnen- en buitenlandse kennis en vormen zo een brug naar de gebruiker en zijn brede (zorg)netwerk. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de regionale expertisecentra dementie zijn erkend als partnerorganisaties van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Ouderenraad is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van diverse organisaties van en voor ouderen. We streven naar een sterk ouderenbeleid in Vlaanderen, over alle beleidsdomeinen heen. Vanuit de signalen en ervaringen van ouderen geven we beleidsadviezen, zetten we sensibiliseringsacties op, informeren we ouderen over wat hen aanbelangt en ondersteunen we onderzoek rond ouderen. De Vlaamse Ouderenraad brengt de ervaring en competenties van ouderen samen om een essentiële bijdrage te leveren tot het versterken van de maatschappelijke slagkracht van alle ouderen in Vlaanderen en Brussel, en om een samenleving te bevorderen die actief ouder worden voor iedereen mogelijk maakt.