Onderzoekspartners

Prof dr Patricia De Vriendt, Prof dr Dominique Van de Velde en onderzoekster Tara Vander Mynsbrugge zijn verbonden aan de Arteveldehogeschool en specifiek aan de onderzoeksgroep Zorginnovatie.
Dit is een multidisciplinaire groep die focust op (complexe) zorgsituaties en zorgproblemen en op belangrijke uitkomsten in de gezondheids - en welzijnszorg zoals zelfredzaamheid, autonomie, zelfmanagement, kwaliteit van leven en participatie. Net daarom gebruikt de onderzoeksgroep vooral sterk cliëntgerichte onderzoeksmethodieken zoals participerend onderzoek, waarderend onderzoek, living lab methode en co-creatie. De keuze voor deze onderzoeksmethodieken weerspiegelt de sterk cliëntgerichte attitude die de groep vooropstelt. Vanuit de attitude ‘samen met het werkveld én de toekomstige gebruikers’ doet de groep onderzoek, gebaseerd op het respect voor de expertise van de cliënt/zorgvrager/patiënt en zorgverlener. Op systematische manier (zoals door gebruik te maken van het ‘Model van toenemend bewijs’) worden nieuwe interventies ontwikkeld. De focus van de groep ligt in dit project op het terrein van de ouderenzorg, een sector met een groot aandeel binnen de huidige zorgverlening. De nood aan innovatie is er sterk aanwezig wat zich uit in het ontwikkelen van nieuwe trends maar ook in bezorgdheden, meer bepaald ten aanzien van technologische media. De nieuwe ontwikkelingen dwingen de sector om na te denken over ethische aspecten, over de geschiktheid van deze media voor alle doelgroepen, de bereidheid van de persoon t.o.v. deze ontwikkelingen, maar ook over de gerelateerde stress voor zorgvragers en - verleners. Dit zijn de aspecten die de onderzoeksgroep Zorginnovatie in dit project in acht nam.

Mirko Petrovic is hoogleraar geriatrie aan de Faculteit Geneeskunde en Medische Wetenschappen, Universiteit Gent en trad op als wetenschappelijke peter voor het project. Hij is auteur van verschillende publicaties, voornamelijk op het gebied van drugsgebruik en beoordelingen van fysiek functioneren bij ouderen als voorspellers van mortaliteit en nadelige gezondheidsuitkomsten. Hij neemt deel aan verscheidene o.a. Europese projecten. Hij is tevens vakgroepvoorzitter van de vakgroep Inwendige ziekten.

WAVES is één van de drie onderzoeksgroepen binnen de vakgroep Informatietechnologie van de Universiteit Gent. De groep heeft haar thuis in de iGent toren op de technologiecampus te Zwijnaarde. De groep werkt rond verscheidene thema’s die gecentreerd zijn rond omgevingsgeluid en elektromagnetische straling. Hierbij komen o.a. draadloze netwerken, de rol van geluid in industriële en urbane omgevingen, audio engineering en gehooronderzoek aan bod. De akoestische onderzoeksportfolio beslaat op deze manier het volledige spectrum van de rol van geluid op het niveau van persoon tot op het niveau van omgeving. De groep neemt op een intensieve manier deel aan verschillende Vlaamse, nationale en Europese projecten, waardoor een draagvlak ontstaat voor talrijke publicaties en verschillende doctoraten in deze vakdomeinen. Binnen dit project werd de knowhow rond akoestiek en soundscapes ingezet om toe te passen in de indoor omgeving zoals die zich in woonzorgcentra voordoet.