De deelnemende woonzorgcentra

Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgings-mogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat. Warme Zorg is onze kernwaarde: we creëren samen een thuis waar we elke persoon erkennen. Vanuit onze christelijke wortels willen wij elkeen in ons huis uitdagen, motiveren en kracht geven om die warme zorg vorm te geven. We doen dit met respect voor diversiteit.
We zetten ons voortdurend in om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en een woon-, leef- en zorgcultuur te realiseren waarin comfort(zorg) een centrale plaats inneemt.
In WZC Leiehome hebben we reeds lang een sterke focus op niet-medicamenteuze benadering van moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie. Deelname aan het AcustiCare project was voor ons evident. We wilden graag het belang en invloed van geluid nader bekijken.

Sint Vincentius vzw te Meulebeke is een dynamische voorziening die deel uitmaakt van de woonzorggroep GVO. Sint Vincentius bestaat uit een woonzorgcentrum voor 96 ouderen, een centrum voor Kortverblijf “Brevis” voor 10 gebruikers en een dagverzorgingscentrum “DiMA” die een erkenning heeft voor 6 personen.
Daarnaast heeft Sint Vincentius ook een Infopunt Dementie die oudere personen met dementie en hun mantelzorgers begeleidt in hun thuissituatie. Door onze kennis en expertise te delen, willen wij personen met dementie zolang mogelijk in hun vertrouwde (t)huis laten wonen. Vertrekkende vanuit omgevingszorg trachten we via huisbezoeken op een deskundige manier tips te geven.
Aandacht hebben voor de omgeving van de mens is m.a.w. een belangrijke drijfveer van Sint Vincentius. Eén van de kernprocessen van Sint Vincentius is ‘healing environment’. Daarom engageerden we ons graag in het AcustiCare project, om ook op het vlak van geluidsomgeving meer expertise te kunnen opdoen.

WZC Sint-Jozef te Lier is een gezellige thuis met kwalitatieve zorg waarin de bewoner centraal staat. Sint-Jozef ligt vlakbij het centrum van Lier. Het woonzorgcentrum Sint-Jozef beschikt over 150 kamers voor zorgbehoevende bewoners en personen met dementie. Er zijn 10 kamers voor kortverblijf (minimum verblijf 1 week) en 48 assistentiewoningen.
Fijn om te wonen, én om te werken.

Woonzorgcampus Sporenpark ligt in een groene omgeving met zicht op de oude mijnterreinen en op wandelafstand van de dorpskern van Beringen-Mijn. Onze woonzorgcampus biedt een waaier aan mogelijkheden voor zowel actieve als zorgbehoevende senioren. De verscheidene woon– en zorgvormen kunnen naadloos op elkaar aansluiten en verzekeren onze bewoners van een zorgeloze oude dag.
Ons woonzorgcentrum bestaat uit 104 kamers voor permanent verblijf en 6 kamers voor kortverblijf. De ruime kamers kijken uit op het mijnterrein of de naast gelegen buurt. Naast drie open afdelingen beschikken we ook over een beschermde afdeling, specifiek gericht op personen met dementie. We creëren daar een open en gezellige leefomgeving binnen een veilig kader. Tenslotte bieden we ook 17 assistentiewoningen aan.

Het Woonzorgcentrum Veilige Have VZW, heeft een honderdjarige traditie als Christelijk-geïnspireerde instelling die actief is in de ouderenzorg. Het richt zich hoofdzakelijk tot ouderen, ongeacht hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging of hun sociale of culturele herkomst. Veilige Have beschikt hiervoor over een Rust- en Verzorgingstehuis, Dagverzorging, Kortverblijf en Serviceflats. Samen met het OCMW wordt een lokaal Dienstencentrum uitgebaat. Naast huisvesting staat het in voor begeleiding, verpleegkundige, medische, paramedische en sociale zorg. De hoofdopdracht is het aanbieden van kwaliteitsvolle totaalzorg in overleg met de bewoner en zijn of haar familie. In Veilige Have staan de bewoners en gebruikers centraal. Respect voor hun eigen keuzes en privacy zijn voor de instelling zeer belangrijk.