Home

Welkom op de website van AcustiCare: benutting van soundscapes in de zorg! In dit project wordt de rol van geluid, akoestiek en soundscapes in woonzorgcentra onderzocht. AcustiCare is een samenwerking tussen de WAVES onderzoeksgroep van de vakgroep Informatietechnologie (INTEC) van de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool.

AcustiCare ging van start begin september 2016, als TETRA-project gefinancierd door de Vlaamse overheid (VLAIO). Het TETRA-project liep af op 30/9/2018, met een slotevent waarop de onderzoeksresultaten werden voorgesteld. Deze resultaten werden eveneens gebundeld in een gebruikersgids, waarvan u ook de inhoud op deze website kan ontdekken.

Begin september 2019 ging het vervolgproject AcustiCare 2.0 : Soundscapes for Care van start, waarin de creatie en het gebruik van gepersonaliseerde soundscapes in de zorg verder zullen ontwikkeld worden. Dit vervolgproject wordt gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) van de Universiteit Gent. Klik hier voor meer info.

 
English summary

The AcustiCare project has a focus on the group of elderly people with dementia in residential care centres who are experiencing behavioral and psychological disorders (behavioural and psychological symptoms of dementia or BPSD). BPSD have a great impact on the quality of life of the elderly and their environment and on the quality of work of health professionals. The main goals of this project are:

  • increasing the quality of life of the elderly in the residential care centers;
  • reducing the BPSD;
  • reducing the use of psychoactive drugs;
  • reducing the stress of care staff.

Further information is provided in the publications and on ResearchGate.

het Project in een notedop:

Het AcustiCare project richt zich op mensen met dementie in woonzorgcentra die gedrags- en psychologische stoornissen ervaren (gedrags- en psychologische symptomen van dementie of BPSD).
Deze stoornissen hebben een grote impact op de levenskwaliteit van de bewoners en hun omgeving, en op het werk van gezondheidswerkers. De belangrijkste doelen van dit project zijn:

  • verhoging van de kwaliteit van het leven in de woonzorgcentra;
  • het verminderen van de BPSD;
  • vermindering van het gebruik van medicatie;
  • het verminderen van de stress van zorgpersoneel.

We werken/experimenteren/testen hiervoor in verschillende woonzorgcentra, zodat we duidelijke ervaringen kunnen opbouwen en een globaler zicht bekomen op de methodiek van het toepassen van soundscapes. Zo werken we aan de verbetering van de akoestiek en aan de benutting van soundscapes.

In 2016 startten we met een enquête bij de WZC's in Vlaanderen om deze problematiek breed voor te leggen en te bevragen. Op deze manier verkregen we kwantitatieve gegevens over deze problematiek in Vlaanderen. In AcustiCare 1.0 maakten we een voorstudie op het vlak van de akoestiek en op het vlak van het zorgeffect in 5 verschillende WZC's. Voor de akoestische voorstudie werkten verschillende akoestische adviesbureaus mee om het initiële akoestisch comfort te bepalen. In de voorstudie van het zorgeffect werd door participerende observaties en door vragenlijsten en registraties een inschatting van de BPSD problematiek gemaakt.

In een tweede stap van AcustiCare 1.0 verbeterden we het akoestisch comfort in de kamers, eetruimten … door het nemen van verschillende akoestische maatregelen. Dit werd in hoofdzaak gerealiseerd door de deelnemende akoestische materiaalleveranciers en experten binnen het project. Zij hebben op dit vlak een grote knowhow en kunnen op die manier hun expertise demonstreren. Om de effecten van deze akoestische verbeteringen te beoordelen werden er nametingen op vlak van de akoestiek en op het vlak van het zorgeffect uitgevoerd. Het resultaat vindt u hier terug.
Op het vlak van soundscapes hebben we een geluidenverzameling door eigen of bestaande opnames, synthetiseren van geluiden, … samengesteld. Vanuit deze geluidenverzameling werden soundscapes samengesteld tijdens verschillende co-creatie events samen met personeel en bewoners. Op die manier kregen we een afgestemde soundscape die we verder gebruikten. Bij de realisatie van de Living Labs installeerden we audio-apparatuur in het WZC om de soundscapes in de kamers af te spelen. Op die manier kwamen living labs tot stand, waarbij de effecten in reële situaties zichtbaar werden tijdens participerende observaties en bevragingen.

AcustiCare 2.0 bouwt verder op deze vergaarde kennis. Het doel is om nu meer gepersonaliseerde soundscapes te maken en via een speciaal ontwikkelde soundscape afspeelapparaat tot bij de bewoners van een WZC te brengen. Het effect hiervan zal geëvalueerd worden in verschillende WZC's.